Spojmix | Hydraulické cestné spojivá, asfaltérske práce

Produkty

Spojmix SC 70

Vápenno cementové hydraulické cestné spojivo s prevládajúcim podielom vápennej zložky, ktoré v sebe spája výhody vápna i cementu,  je vhodné na úpravu jemnejších piesčito ílovitých zemín strednej a vyššej plasticity. Pomer oboch zložiek má za následok pozvoľnejší nábeh pevností.

Spojmix SC 50

Vápenno cementové hydraulické cestné spojivo s obsahom cementovej zložky do max. 50% objemu. Spojivo je vhodné na úpravu hrubozrnnejších piesčito ílovitých zemín,  ako aj pri požiadavkách na vyššie konečné pevnosti.