Spojmix | Kontakt
Kontaktujte nás
Adresa

Office:
Ťahanovská 2, 040 13 Košice


Sídlo:
Spojmix s.r.o.
Košická 18, 044 41 Rozhanovce
Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
Oddiel: Sro, Vložka č.: 33512/V
IČO: 47426900
DIČ: 2023869133
IČ DPH: SK2023869133

Bankové spojenie:
Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4350381008/3100
IBAN: SK7631000000004350381008
SWIFT: LUBA SKBX
Kontakt:
Ing. Ján Hudák
Konateľ
Mob.: +421 917 895 113
Email: janhudak@spojmix.sk