Spojmix | O nás

O nás
Spojmix s.r.o.

 

Spoločnosť vznikla v roku 2013 ako výrobca a dodávateľ hydraulických cestných spojív do aktívnych a podkladových vrstiev násypov a podloží  v segmente zemné staviteľstvo.

Primárnym cieľom spoločnosti je zabezpečiť požadovanú kvalitu, množstvo a dodávku spojiva just in time priamo na daný typ upravovanej zeminy.

Produkty Spojmix SC50 a SC70 podliehajú výrobkovému certifikátu vydanému notifikovanou osobou.

Čerpáme z predošlých niekoľkoročných skúseností v danom obore na úrovni zloženia spojiva, jeho miešania a výroby, návrhu vhodného typu pre danú zeminu a v neposlednom rade dodávok spojív na stavby  okrem Slovenska i v Českej republike a Poľsku.

Dopravu zabezpečujeme zmluvnými dopravcami v silocisternách.


Stabilizácia zemín

 

Stabilizácia zemín je technológia pri výstavbe ciest a spevnených plôch, ktorá sa na komerčnej báze na Slovensku  začala využívať a rozširovať v posledných 15 rokoch ako technológia pôvodom z Francúzska.

Rozmanitosť rôznych typov zemín v rámci jednej stavby si vynútila vývoj univerzálnejšieho spojiva ako je samotné vápno alebo cement a práve túto požiadavku na zmesné vápenno – cementové spojivo dokáže firma Spojmix uspokojiť.

Zapracovaním zmesných hydraulických spojív do nevhodnej zeminy sa dosahuje úspora času a nákladov v porovnaní s klasickou metódou výmeny a zároveň sa dosahuje optimálnejšieho dávkovania a dosahovania požadovaných pevností.

Postupne sa stabilizácia zemín dostala do povedomia projektantov  a dnes už je bežnou alternatívou ku klasickej výmene.

Stabilizáciu spojivom je možné dnes vidieť pri výstavbe logistických hál, pri spevnených komunikáciách okolo nich, pri hlbších rekonštrukciách ciest, rozširovaní a dobudovaní jazdných pruhov atď.