Spojmix | Parkovisko Poprad

Referencie Parkovisko Poprad

Popis projektu

Stabilizácia parkoviska na sídlisku v Poprade spojivom Spojmix SC50 o celkovej ploche 2000 m². Typ zeminy G a požadovaná únosnosť 45 MPa.

Realizácia - EUROVIA